page_banner

ACTEL_RTAX CHIP CRACK

Серија пукнатини ProASIC3: ProASIC3 ProASIC3 ProASIC3L

Серија за отклучување IGLOO: GLOO IGLOO nano IGLOO PLUS

серија декрипција eX: eX128 eX64 eX256

Серија пукнатини на MX: A40MX02 A42MX24 A40MX04 A42MX36 A42MX09 A42MX16

Серија за отклучување на фузија:

Серија декрипција RTAX-S / SL:

Серија пукнатини RTAX:

RTAX250S / SL RTAX1000S / SL RTAX2000S / SL RTAX4000S RTAX2000D    RTSX32SU RTAX2000S / SL RTAX4000D RTSX72SU RTAX4000S RT3PE600L    RTAX250S / SL RTAX2000D RT3PE3000L RTAX1000S / SL

ACT Декриптин серија:

Серија декрипција на ProASI Plus:

A1415A A1440A A14100A A1280A A1020B A14V15A A14V40A  A14V100A A1010B A1425A A1460A A1225A A10V10B A14V25A  A14V60A A1240A A1020B APA075 APA600 APA150 APA750  APA300 APA1000 APA450

Серија за отклучување на RT:

RT1020 RT14100A RT1280A RT1425A RT1460A

Серија на пукнатини SX:

A54SX08 A54SX16 A54SX16P A54SX32

3200DX пауза серија:

Серија пукнатини 1200XL:

A3265DX A32140DX A3265DXV A32140DXV A32100DX A32200DX  A32100DXV A1225XL A1280XL A1225XLV A1280XLV A1240XL A1240XLV

Серија на пукнатини SX-A:

Серија за акцелератори Unlcok:

A54SX08A A54SX16A A54SX32A A54SX72A AX125 AX2000 AX250  AX500 AX1000